elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 01.07.2022
Jesteś tutaj:

Statut prawny

 IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu jest
publicznym liceum ogólnokształcącym działającym na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
Statutu IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego  w Bytomiu
Organem prowadzącym jest Gmina Bytom.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Bożena Balcerak
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2021
Liczba wyświetleń: 94
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
20.12.2021
06:09:47
edycja
Bożena Balcerak
Statut prawny
20.12.2021
05:41:17
edycja
Bożena Balcerak
Statut prawny